Polimer Analiz ve Görüntüleme Laboratuvarı

 

Bu laboratuvarın amacı:

 

Verilen bir numunenin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi, partikül ve polimer yapısının incelenmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu laboratuvarda yapılmakta olan analizler:

 

● Sıcaklık, zaman ya da frekans taramasının kuvvet deformasyon testleri

● Sıcaklığa ve zamana bağlı kütle kaybı

● Sıcaklığa ve zamana bağlı enerji geçişleri

● Polimerlerin molekül ağırlığı ve dağılımı tayini

● Doğal kaynakların morfolojisini ve minerolojisini araştırma uygulamaları

● Minerallerin ya da taşların kimyasal kompozisyonunun saptanması

● İmal edilen bileşenlerin rutin analizler sonucunda kalite standartlarına ve dayanıklılık gereksinimlerine uyup uymadığının araştırılması

● Bileşenlerin sahip olduğu kusurların ve aşınma özelliklerinin saptanması

● Ateşli silah artıkları gibi kriminal kanıtların incelenmesinde ve toksikolojide

● İlaç bileşenlerinin partikül boyutu  ve morfolojisinin incelenmesi 

● Malzemelerin yüzey özellikleri, korozyon dayanımları, kaplama kalınlığı, partikül boyutu, morfolojisi gibi özelliklerin belirlenmesi

● Partikül boyutu, sayısı, partikül yapısı, homojenlik tayini, partikül sınıflandırması

 

Bu laboratuvarın hitap ettiği sektör ve alanlar: 

 

Malzeme, fizik, polimer, biyomühendislik, kimya, ilaç kimyası, petrokimya,adli tıp, jeoloji, diş hekimliği, inşaat biyoteknoloji, seramik

 

Cihaz Adı Marka Model
Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA) Perkin Elmer DMA 8000
Termal Ağırlık/Diferansiyel Termal Analiz (TG/DTA) SII Nanotechnology TG/DTA 6300
Jel Geçirgenlik Kromatografi Cihazı (GPC) Viskotek GPCmax
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Zeiss EVO LS 10
Morfoloji Malvern Morphologi G3