Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı

 

Bu laboratuvarın amacı:

 

Verilen bir numunedeki kimyasal yapıların araştırılması ve incelenmesi.

 

Bu laboratuvarda yapılmakta olan analizler

 

● Kimyasal Bağ Analizi

● Sıvı ya da katı haldeki malzemelerin fonksiyonel grupların saptanması

● Yapı Tayini

● Kalitatif Analiz

● Kantitatif Analiz

● Yapı çözümü ve yapısal bilgi sağlama (Birim hücrenin, bağuzunlukları, bağaçıları)

 

Bu laboratuvarın hitap ettiği sektör ve alanlar: 

 

Polimer, Malzeme bilimleri, Kimya, Seramik, Biyokimya, Biyoloji, Biyomühendislik, Çevre Mühendisliği, İlaç Sanayi, Fizik

 

Cihaz Adı Marka Model
FT-IR Spektrometresi Perkin Elmer Spectrum 100
UV-Vis Spektrofotometre PGENERAL T80+
Tek Kristal XRD Rigaku XtaLAB Mini
Polarize Ataçmanlı Stereo Mikroskop Olympus SZX2-TR30