Karakterizasyon Laboratuvarı
 
Bu laboratuvarın amacı:
 
Bir numunenin boşluklu yapısının ve boyutlarının ölçülmesi ve sıvı bir plastik yapıdaysa akışkanlık değerlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
 
Bu laboratuvarda yapılmakta olan analizler
 
● Tek / Çok noktalı BET yüzey alanı
● Toplam gözenek hacmi
● Adsorption/Desorption Isothermleri 
● BJH gözenek boyut dağılımı
● Partikül boyutuna göre toz malzemeleri sınıflandırma
● Zetapotansiyeli ölçümü, boyut tayini , izoelektronik
tarama.
● Sıcaklığa ve frekansa bağlı olarak malzemenin viskoelastik özelliklerinin tayini
 

Bu laboratuvarın hitap ettiği sektör ve alanlar:

 
İnşaat, Diş Hekimliği, Seramik. Polimer, Çevre Müh. Biyomühendislik, Malzeme Mühendisliği, Gıda Sanayi, Kozmetik Sanayi, Eczacılık, Kimya
 
Cihaz Adı Marka Model
Yüzey Karakterizasyon Cihazı (BET) Quantachrome Quadrasorb SI
Master Sizer Malvern MasterSizer Hydro 2000MU
Zeta Sizer Malvern ZEN 3600, Zetasizer Nano ZS
Porozimetre Quantachrome Poremaster PM 60-13
Reometre Bohlin Instruments CVOR-150