Atomik ve Moleküler Tayin Laboratuvarı

 

Bu laboratuvarın amacı

 

Kromatografik yöntemler ile kütle spektrumlarından yararlanılarak kalitatif ve kantitatif elementel formları incelemektir.
 

Bu laboratuvarda yapılmakta olan analizler:

 
● Kalitatif ve ppt, ppb, ppm düzeylerde kantitatif eser element tayinleri;
● Karbonhidratlar, pestisitler, ilaç etken maddeleri ve nükleik asitler gibi yapıların kalitatif ve kantitatif tayinleri;
 

Bu laboratuvarın hitap ettiği sektör ve alanlar: 

 
Adli Tıp, Gıda, Çevre, Organik/İnorganik Kimya, İlaç Kimyası, Ziraat
 

Cihaz Adı

Marka Model

LC/MS/QTOF

Agilent 6530

Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometer (ICP/MS)

Agilent 7700

Inductively Coupled Plasma - Emission Spectrometer (ICP-OES)

Shimadzu ICPE 9000