Taramalı Elektron Mikroskop (SEM)

Marka: Zeiss

 

Model: EVO® LS 10

 

Madde analizi ve yaşam bilimlerindeki kullanıcıların mikroskoplardaki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan SEM cihazının uygulama alanları aşağıdaki şekildedir:

 

●     Doğal kaynakların morfolojisini ve minerolojisini araştırma uygulamaları

●     Minerallerin ya da taşların kimyasal kompozisyonunun saptanması

●     İmal edilen bileşenlerin rutin analizler sonucunda kalite standartlarına ve dayanıklılık gereksinimlerine uyup uymadığının araştırılması

●     Malzemelerin sahip olduğu kusurların ve aşınma özelliklerinin saptanması

●     Ateşli silah artıkları gibi kriminal kanıtların incelenmesi ve toksikoloji

●     İlaç bileşenlerinin partikül boyutu ve morfolojisinin incelenmesi

●     Malzemelerin yüzey özellikleri, korozyon dayanımları, kaplama kalınlığı, partikül boyutu, morfolojisi gibi özelliklerin belirlenmesinde kullanılır.

 

Bu cihaz; malzeme bilimi, kimya ve eczacılık, adli tıp, jeoloji, diş hekimliği, inşaat sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.