TG/DTA

 

Marka: SII Nanotechnology

 

Model: SII6000 Exstar TG/DTA 6300

 

 

Yatay diferansiyel tipte bir denge aleti kullanan TG ile esnek DTA özelliğini birleştiren, oda sıcaklığından 1200 oC’ ye kadar çıkabilen eşzamanlı bir ölçüm cihazıdır.

 

Bu cihazda yapılan analizler başlıca şu şekildedir:

 

● Sıcaklığa bağlı olarak kütle kaybı

● Zamana bağlı kütle kaybı

● Sıcaklığa ve zamana bağlı enerji geçişleri

●Reaksiyon hızı ve bozunma testleri

●Su ve kül içeriğinin, dekompozisyon, oksidasyon ve ısı direncinin değerlendirilmesi 

 

Metalurji ve malzeme mühendisliklerinde, kimya mühendisliğinde ve kimya sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.