Polikristal XRD

Tozdan ince film ve nanomalzemelere kadar tüm katı malzemelerinizin

 

*kimyasal bileşimi

*kristal yapısı 

 

TAHRİBATSIZ bir şekilde analiz edilir.

 

Cihaz Özellikleri

*Tüp: Cu (45 Kv – 40 mA)

*Dalga boyu :CuKα1 =1.54059 Angstrom

*Tarama hızı : (İsteğe bağlı) derece/dakika

 

Yardımcı Ekipmanlar

*25-1600 °C aralığında hava, 10-4 mbar vakum veya inert gaz ortamında çalışan sıcaklık ünitesi

*İnce film dedektörü

*ICDD PDF2 veritabanı

 

Uygulamalar

Jeolojide minerallerin ve kayaçların tanımlanmasında, Metal ve alaşım analizlerinde, Seramik ve çimento sanayiinde, İnce film kompozisyonu tayininde, Polimerlerin analizinde, İlaç endüstrisinde belli bir malzeme içindeki polimorfların ve safsızlıkların tespitinde, Arkeolojide, tarihi yapıları oluşturan malzemelerin tayininde, Sentezlenen malzemelerin yapısının aydınlatılmasında, Malzeme Biliminde