Mekanik Profilometre

Marka: Veeco

 

Model: Dektak XT Bruker

 

İğne temas tekniğini kullanan yüzey profili ölçüm cihazıdır. Yüzeyin bir ters kaldıraç ile taranması ve diğer ucunda bir iz bırakıcı ile yüzeydeki girinti ve çıkıntıların tespit edilmesi yani yüzey profilinin elde edilmesidir. Yüzeyde bir alanda ileri geri hareket ederek ölçüm yapılmaktadır. Yüzeyin topografik haritası üç boyutlu olarak elde edilir. Böylece pürüz derinlikleri ölçülebilir ve aşınmanın hangi safhada olduğu hakkında veri elde edilmiş olur. Yüzey pürüzlülük, topografya ve basamak yüksekliği gibi ölçümleri yüksek hassasiyette, tekrarlanabilir ve güvenilir olarak gerçekleştirmektedir.

 

Bu cihazla aşağıdaki testler yapılmaktadır:

 

Yüzey pürüzlülük tarama,

Film kalınlığı ölçme

Yüzey yapısı belirleme

 

Seramik, otomotiv sanayi, fizik, malzeme bilimleri, diş hekimlikleri ve solar cell üretici firmaları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.