ICP-MS

Marka: Agilent

 

Model: 7700

 

Katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarı-niceliksel olarak ölçülmesinde kullanılır.

 

Bu teknik;

 

*Elektromanyetik indüksiyonla 10,000 oK sıcaklığa ulaştırılan argon plazması tarafından örneğin iyonize edilmesi;

*İyonize elementlerin kütle spektrometresi tarafından ayrıştırılması;

*Element derişimlerinin elektron çoklayıcı bir dedektör tarafından ölçülmesi

 

aşamalarını içerir. 

 

Çevre, gıda, organik/inorganik kimya, adli tıp ve ilaç kimyası alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.