Analiz Listesi ve Ücretleri

NOT: Laboratuvarımızda sadece analizlerin sonuçları ilgili şahıslara iletilmektedir.

Sonuçların yorumlanması ve değerlendirilmesi, ücrete dahil değildir.

 

İndirimler; sadece "TEZ", "YAYINLAR" ve Resmî kurumlarca desteklenen Araştırma Projeleri kapsamındaki çalışmalar için geçerlidir.

 

İndirim Kategorisi İndirim (%)

YTÜ BAP koordinatörlüğünce desteklenmiş proje kapsamındaki analiz taleplerine ve YTÜ Personeline

60

YTÜ dışındaki tüm üniversitelerin ve YTÜ Teknoparkı analiz taleplerine

40

Kamu kurum, kuruluşlarının analiz taleplerine

30

 

Fiyatlara KDV dâhil değildir.

 

   Merkezimizde Yapılmakta Olan Analizler
Cihaz Kodu Cihaz Adı

Analiz Kodu

Analiz Adı

Fiyatı (KDVsiz)

01

Yüzey Karakterizasyon Cihazı (BET)

0101

Tek Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü

80 TL

0102

Çok Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü

150 TL
0103

BET Spesifik yüzey alanı + gözenek boyut dağılımı 

300 TL
02

Glove Box

0201

Günlük Kullanım

100 TL
0202

Saatlik Kullanım

20 TL
03

GPC

0301 Polimer-Molekül Ağırlık Dağılımı Ölçümü 150 TL
04

Zetasizer

0401

Nano Boyutta Parçacık Ölçümü

80 TL
0402

Nano Boyutta Parçacık Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse)

60 TL
0403

Zeta Potansiyeli Ölçümü

80 TL
0404

Zeta Potansiyeli Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse)

60 TL
0405

İzoelektrik Nokta Ölçümü

240 TL
0406

İzoelektrik Nokta Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse)

200 TL
05

Mastersizer

0501

0,02 um - 2000 um Aralığında Parçacık Boyutu Ölçümü

120 TL
06

Morfoloji Cihazı

0601

Toz Morfolojisi Analizi

100 TL
07

TG/DTA

0701

TG/DTA (1 saat)

170 TL
0702

TG/DTA (1-3 saat)

180 TL
0703

TG/DTA (3-7 saat)

200 TL

0704

Karbon Karası Miktar Tayini - Poliolefin Borular ve Bağlantı Elemanları Karbon Siyahı Tayini - TS ISO 6964 180 TL
0705

OIT (Oxygen Induction Time) Testi - Poliolefin Borular ve Ekleme Parçaları-Oksidasyon indüksiyon süresinin tayini (OIT) - TS EN 728

220 TL
08

Mikrodalga Sentez Cihazı

0801

Polimer Sentezi

50 TL
10

Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon (SFE) Cihazı

1001

Ekstraksiyon İşlemi (SOLVENTSİZ)

100 TL / SAAT
1002

Ekstraksiyon İşlemi (SOLVENTLİ)

100 TL / SAAT
11

Mekanik Profilometre

1101

Yüzey pürüzlülüğü ve Kalınlık Tayini

100 TL / Adet
12

Soğutmalı Santrifüj

1201 Soğutmalı Santrifüj Kullanımı 30 TL
13

Helyum Piknometresi

1301

Yoğunluk Tayini

75 TL
14

UV-Visible Spektrofotometre

1401

UV-VIS Kullanımı

30 TL
15

FT-IR

1501

ATR Tekniği ile Kimyasal Bağ Analizi

60 TL
16 TG-FTIR 1601

0-1 Saat

170 TL
1602

1-2 Saat

200 TL
1603

3-6 Saat

225 TL
17

Dinamik Mekanik Analiz (DMA)

1701

Cantilever Testi (Single/Dual) (25°C - 600 C)

170 TL
1702

Cantilever Testi (Single/Dual) (-150°C - 600 C)

210 TL
1703

Tension  Testi (25°C - 600°C)

170 TL
1704

Tension  Testi (-150°C - 600°C)

210 TL
18 Porozimetre Cihazı

1801

Düşük Basınçta 150 TL

1802

Yüksek-Basınçta 180 TL

1803

Toplam Porozite 210 TL

19

Reometre

1901

Sıcaklık Taraması

100 TL

1902

Gerinim Taraması

100 TL

1903

Frekans Taraması

100 TL

1904

Viskosite

100 TL

20

ICP-OES

2001

Numune Hazırlama

100 TL
2002

Kalitatif Tayin

100 TL

2003

1 element 100 TL

2004

2-5 element

120 TL

2005

6-10 element

140 TL
2006

11-15 element ve fazlası

160 TL

2007

16-20 element ve fazlası

180 TL

2008

21-30 element ve fazlası

200 TL

2009

31-40 element ve fazlası 220 TL
21

Tüp Fırın

2101

İnert Gaz Ortamlı Tüp Fırın Kullanımı 120 TL / saat

2102

Hava Ortamlı Tüp Fırın Kullanımı 80 TL / saat

22

SEM (Scanning Electron Microscope)

2201

SEM ile Görüntüleme (1 saatte maks. 4 numune incelenmektedir.)

150 TL / SAAT
2202

SEM ile Görüntüleme (1 saatten Az Ölçümler)

100 / ADET

2203

SEM-EDS Yarı Kantitatif Analiz (1 saat /  maksimum 2 numune)

150 TL / Saat

2204

SEM-EDS Elementel Haritalama (1 saat / maksimum 1 numune)

150 TL / Saat

23

Elipsometre

2301

Spektroskopik elipsometri (Ψ, ∆) ölçümü

100 TL / Adet

24

Optik Profilometre

2402

Yüzey pürüzlülüğü 150 TL / Adet

25

3D Printer

2501

3B Model Prototip Üretimi

8 TL/CM3

26

SEM Kaplama Cihazı

2601

1 set numunenin (7 taneye kadar) Au-Pd ile kaplanması

50 TL / Set

27

LCMS Q-TOF

2701

Kalitatif (Tek Bileşen - HR/MS, HRMSMS) 

250 TL
2702

İlave Bileşen

50 TL

2703

Kantitatif (Tek Bileşen - HR/MS, HRMSMS) 

250 TL

2704

Kantitatif (İlave Bileşen Başına)

120 TL

2705

Metot Geliştirme

750-5000 TL
2706

Numune Hazırlama

75 TL
28 ICP-MS 2801

Numune Hazırlama

100 TL
2802

Kalitatif Tayin

100 TL
2803

1 element için

120 TL

2804

2-5 element için

150 TL

2805

6-10 element için

180 TL

2806

11-15 element için 220 TL

2807

16-20 element için 250 TL

2808

21-30 element için 275 TL

2809

31-40 element için 300 TL
2810

Türlendirme

(Cr III,VI için) 600 TL
Arsenik 3,5, Arsenobetain 1000 TL
Selenyum 4,6 Selenomethionine 1000 TL
29

Real Time PCR

2901

RTPCR Kullanımı (Master Mix ve Kit kullanıcıya aitse)

100 TL
2902

RTPCR Kullanımı (Master Mix bize, Kit kullanıcıya aitse)

300 TL
30

Basma Çekme Cihazı

3001

Basma Testi

100 TL

3002

Çekme Testi

100 TL

3003

Eğme Testi 100 TL

3004

Metalik Malzemeler- Çekme Deneyi- Ortam Sıcaklığında Deney Metodu (TS EN ISO 6892-1) 300 TL

3005

Plastikler-Çekme özelliklerinin tayini-Bölüm 1: Genel prensipler (TS 527-1) 300 TL

3006

Lastikler ve Termoplastikler – Çekme Gerilmesi- Uzama özelliklerinin tayini (TS ISO 37)

300 TL

31

Yorulma Cihazı

3101

Yorulma Testi(0-1 Saat) 100 TL

3102

Yorulma Testi(1-3 Saat) 200 TL
3103

Yorulma Testi(3-6 Saat)

300 TL
3104

Yorulma Testi(6 Saat üstü ek saat)

50 TL

32

Poli Kristal XRD Cihazı

3201

Toz Numune (1 Saate Kadar)

150 TL

3202

İnce Film (1 Saate Kadar)

200 TL
3203

Toz Numune (1 Saate Fazla)

225 TL
3204

İnce Film (1 Saate Fazla)

300 TL

33

Hücre Çoğaltma (pasajlama)

Flask (T25)

3301

NIH 3T3

700 TL

3302

L929

700 TL

3303

MCF 7

700 TL

3304

MDA

700 TL

3305

HACAT

1000 TL

3306

THP1

2000 TL

34

Sitotoksisite Testleri

3401

MTT, XTT, Neutral Red, Presto Blue

400 TL + kuyu başı 10 TL + elüsyon 20 TL

35

İmmünotosisite deneyleri 

 
3501 İnterlökin1, İnterlökin6, İnterlökin8, İnterlökin10 ve TNF alfa 3000 TL

36

Invert Mikroskobu ile Hücre Görüntüleme

3601

Floresanlı Kullanım (1 saat)

60 TL

3602

Floresansız Kullanım (1 saat)

50 TL
37

Malzeme Mikroskobu

3701 Mikroskop Kullanımı (1 saat) 50 TL
39

Baskı Devre ve Prototipleme

3901

10*10 lik Tek Katman Devre

70 TL

3902

10*10 lik Çift Katman Devre

130 TL

3903

20*10 luk Tek Katman Devre

130 TL

3904

20*10 luk Çift Katman Devre

240 TL

3905

20*20 lik Tek Katman Devre 250 TL

3906

20*20 lik Çift Katman Devre 420 TL

3907

20*30 luk Tek Katman Devre 300 TL

3908

20*30 luk Çift Katman Devre 550 TL

40

Toplam Organik Karbon Cihazı

4001

Toplam Organik Karbon Tayini

100 TL

4002

Sıvı Numunelerde Toplam Azot Tayini 100 TL
42 HPLC 4201

Yöntem Geliştirme

500 TL
4202 Kantitatif Tek Analit

100 TL

4203 İlave Her Analit

50 TL

43 Elisa Reader 4301

DNA Saflık ve Miktar Analizi

7 TL