Akademik Çalışmalar

Yazar

Bölümü

Eğitim Düzeyi

Yayın Adı

Yayın Türü

Ar. Gör. Ömer Faruk Karaaslan

YTÜ Bilgisayar Mühendisliği

Yüksek Lisans

ECG classification with emprical mode decomposition denoised by wavelet transform

Konferans Yayını

Ar. Gör. Elif ÖZTÜRK

YTÜ Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans

Reduction of graphene oxide by natural products and production of reduced graphene oxide -hydroxyapatite composites

YL Tezi

Uzm. İlkay ŞENEL

YTÜ Biyomühendislik Doktora Periferik Damar Görüntülemede Sıcaklık Duyarlı PEGDA Hidrojellerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması YL Tezi

Uzm. Özlem YAĞCİ

YTÜ Fizik Doktora

Farklı Metal Grupları İçeren Ftalosiyaninlerin Fotovoltaik Uygulamalarda Kullanılması

Doktora Tezi