Reometre
Malvern – CVOR 150

Düşük vizkoziteli çözeltilerden polimer eriyiklerine kadar tüm numune tiplerinde, sıcaklığa ve frekansa bağlı olarak viskoelastik özellikler tayini için kullanılmaktadır. Analizler 550 C’ye kadar yapılabilmektedir.

Kimya, polimer sektörü, biyomühendislik, malzeme mühendisliği, gıda ve kozmetik sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

DMA
Perkin Elmer – DMA 8000

Belirlenen bir frekansta artıp azalan yük motoru kullanarak malzemelerin viskoelastik özelliklerinin ölçümünde ve elastik-viskoz modül değerleri ile malzemenin mekanik özellikleri ve Tg değerlerinin edinilmesinde kullanılır.
Bu cihazla yapılan testler başlıca şu şekildedir:

 • Sıcaklık taraması
 • Zaman taraması
 • Frekans taraması
 • Kuvvet deformasyon testi

Sıvı azot ile eksi derecelerden tarama yapılabilmektedir.

DMA, malzeme, fizik, polimer, biyomühendislik, gıda sanayi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

TG-DTA
SII Nanotechnology – SII6000 Exstar TG/DTA 6300

Yatay diferansiyel tipte bir denge aleti kullanan TG ile esnek DTA özelliğini birleştiren, oda sıcaklığından 1500 oC’ ye kadar çıkabilen eşzamanlı bir ölçüm cihazıdır. Bu cihazda yapılan analizler başlıca şu şekildedir:

 • Sıcaklığa bağlı olarak kütle kaybı
 • Zamana bağlı kütle kaybı
 • Sıcaklığa ve zamana bağlı enerji geçişleri
 • Reaksiyon hızı ve bozunma testleri
 • Su ve kül içeriğinin, dekompozisyon, oksidasyon ve ısı direncinin değerlendirilmesi

Metalurji ve malzeme mühendisliklerinde, kimya mühendisliğinde ve kimya sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

TG-FTIR

YTÜ Merkez Laboratuvarında bulunan Perkin Elmer Spectrum 100 Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi ve Elmas/ZnSe ATR aksesuarı ile:

 • Polimer ve seramik malzemelerden ilaçlara kadar geniş bir aralıktaki sıvı ve katı maddelerin hızlı analizi,
 • Yüksek çözünürlüklü (0.5 cm-1’e kadar) ve güvenilir analizler,TG-FTIR bağlantısı kullanılarak ileri düzeyde malzeme karakterizasyonu gerçekleştirebilmek mümkündür.
 • Elmas/ZnSe ATR aksesuarı ile ölçüm aralığı: 10000 cm-1 – 650 cm-1
 • TG-FTIR bağlantı aksesuarı ile ölçüm aralığı: 4000 cm-1 – 400 cm-1
 • Kızılötesi tayflarının zamana bağlı olarak değişiminin 2 boyutlu gösterimi
 • Termal analiz süresine bağlı olarak kızılötesi tayflarındaki değişimi gösteren 3 boyutlu harita

 

DSC
 

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı (DSC); numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarını ölçer. Bu teknikte, referans ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. DSC, DTA ile aynı ölçüm prensiplerini kullanır.

Her ikisinde de numune ve referans bulunur. Farklı olarak güç telafisi prensibiyle çalışan DSClerde, numune sıcaklığı ile referans sıcaklığı aynı tutulur. Eğer numune ile referans arasında bir sıcaklık farkı saptanırsa, sıcaklığı aynı tutmak için numuneye verilen enerji (güç) miktarı değiştirilir. Bu yolla numunedeki faz değişimi sırasındaki ısı transferi miktarı saptanabilir.

Bu cihazla aşağıdaki analizler yapılmaktadır:

 • Düşük Sıcaklık (Low Temperature) : -50 / + 500 ℃
 • Yüksek Sıcaklık (High Temperature) : +30 / + 1500 ℃
 • Cam geçiş sıcaklığı
 • Erime, kristallenme sıcaklıkları ve entalpi tayinleri