TG-DTA
SII Nanotechnology – SII6000 Exstar TG/DTA 6300
SII Nanotechnology – SII6000 Exstar TG/DTA 6300

Yatay diferansiyel tipte bir denge aleti kullanan TG ile esnek DTA özelliğini birleştiren, oda sıcaklığından 1500 oC’ ye kadar çıkabilen eşzamanlı bir ölçüm cihazıdır. Bu cihazda yapılan analizler başlıca şu şekildedir:

 • Sıcaklığa bağlı olarak kütle kaybı
 • Zamana bağlı kütle kaybı
 • Sıcaklığa ve zamana bağlı enerji geçişleri
 • Reaksiyon hızı ve bozunma testleri
 • Su ve kül içeriğinin, dekompozisyon, oksidasyon ve ısı direncinin değerlendirilmesi

Metalurji ve malzeme mühendisliklerinde, kimya mühendisliğinde ve kimya sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC)
Cihaz Marka / Model: Setaram / Labsys

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı (DSC); numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarını ölçer. Bu teknikte, referans ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir.
Çeşitli malzemelerin camsı geçiş sıcaklığı, erime, kristallenme sıcaklıkları ve entalpi tayinleri elde edilir.

Cihaz özellikleri:
Yüksek Sıcaklık (High Temperature) : +30 / + 1500 ℃
Kroze malzemesi: Al ve Al2O3
Atmosfer: Azot

Bu cihazla aşağıdaki analizler yapılmaktadır:

 • Yüksek Sıcaklık (High Temperature) : +30 / + 1500 ℃
 • Cam geçiş sıcaklığı
 • Erime, kristallenme sıcaklıkları ve entalpi tayinleri
DMA
Perkin Elmer – DMA 8000

Belirlenen bir frekansta artıp azalan yük motoru kullanarak malzemelerin viskoelastik özelliklerinin ölçümünde ve elastik-viskoz modül değerleri ile malzemenin mekanik özellikleri ve Tg değerlerinin edinilmesinde kullanılır.
Bu cihazla yapılan testler başlıca şu şekildedir:

 • Sıcaklık taraması
 • Zaman taraması
 • Frekans taraması
 • Kuvvet deformasyon testi

Sıvı azot ile eksi derecelerden tarama yapılabilmektedir.

DMA, malzeme, fizik, polimer, biyomühendislik, gıda sanayi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Reometre
Malvern – CVOR 150

Düşük vizkoziteli çözeltilerden polimer eriyiklerine kadar tüm numune tiplerinde, sıcaklığa ve frekansa bağlı olarak viskoelastik özellikler tayini için kullanılmaktadır. Analizler 550 C’ye kadar yapılabilmektedir.

Kimya, polimer sektörü, biyomühendislik, malzeme mühendisliği, gıda ve kozmetik sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır.