UV Spektrofotometre
PGENERAL – T80+

UV-Vis spektrofotometresi ile, 600-190 nm arasındaki renkli anorganik kompleksler ve organik bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizi yapılmakta ve yapıları belirlenmektedir.
Kimya, biyokimya, biyoloji, biyomühendislik, çevre mühendisliği ve ilaç sanayi sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 ATR FTIR
Perkin Elmer Spectrum 100

Sıvı ya da katı maddelerin içerdiği kimyasal bağların analizi amacıyla kullanılmaktadır. 650 cm-1 ile 4000 cm-1 dalga boyu aralığında ölçüm yapan cihaz ile hızlı ve yüksek çözünürlükte spektrumlar elde edilebilmektedir.
Bu cihazla kimyasal bağ analizi ve sıvı ya da katı malzemelerdeki fonksiyonel grupların saptanması işlemleri gerçekleştirilmektedir. Polimer, malzeme bilimleri, kimya ve seramik sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Analiz için en az 5 mg katı/toz numune ya da 5 ml sıvı numune gerekmektedir. 

 Raman Spektrometresi
Perkin Elmer Raman Station 400F

Optik performans: Numune üzerine 100 mW enerji gönderebilen 350 mW yakın kızıl ötesi 785 nm laser
Spektral aralık: 95 – 3500 cm-1
Tepe çözünürlüğü: 4 cm-1 (FWHM), (Kalsit kullanılarak ölçülmüştür.)
Piksel çözünürlüğü: 1 cm-1
Objektif lens: 15 mm çalışma mesafesi
Fiber optik sonda: 230-3500 cm-1 spektral aralık.
Max. Sıcaklık: 80°C

Bu cihazla kimyasal bağ analizi ve sıvı ya da katı malzemelerdeki fonksiyonel grupların saptanması işlemleri gerçekleştirilmektedir. Polimer, malzeme bilimleri, kimya ve seramik sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.