Hücre Kültürü Laboratuvarımız ile

  • Hücre çoğaltma
  • Floresan Invert Mikroskop ile hücre görüntüleme,
  • Hücre dondurma ve saklama
  • Hücre pasajlama
  • ISO 10993-5’e göre Sitotoksite testleri (MTT, XTT, Neutral Red, Presto Blue)
  • Etik Kurul Kararı gerektirmeyen, in vitro ortamda İmmünotoksisite testleri (İnterlökin1, İnterlökin6, İnterlökin8, İnterlökin10 ve TNF alfa düzeyleri)

çalışmalarını gerçekleştirebilirsiniz.

Real Time PCR
Agilent AriaMx RT – PCR

RNA molekülü PCR ile çoğaltılamadığından PCR aşamasından önce RNA ters transkriptaz (reverse transcriptase, RT) enzimi kullanılarak cDNA (komplementer DNA)’ya çevrilir. Ardından DNA, PCR ile çoğaltılmaktadır. Bu sentezler aşaması RT-PCR olarak adlandırılmaktadır.Bu cihazın kullanıldığı testler başlıca şu şekildedir:

  • DNA çoğaltma ve görüntüleme
  • Gen ekspresyonu

RTPCR, ilaç sanayi, biyomedikal uygulamalar, gıda sanayi ve genetik gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Inverted Mikroskop
Elisa Reader
Gene selay