“Teknik Şartnameye Uygunluk” ve “Tarife Tespiti” işlemleri için ücretlendirme aşağıdaki şekildedir:

 

Uygunluk Raporları Ücret / numune
T001 Teknik Şartnameye Uygunluk 3000 TL
T002 Tarife Tespiti 3000 TL

 

İndirim Kategorisi İndirim(*) (%)
YTÜ BAP koordinatörlüğünce desteklenmiş proje kapsamındaki
analiz taleplerine ve YTÜ Personeline
60
YTÜ dışındaki tüm üniversitelerin ve YTÜ Teknoparkı analiz taleplerine 40
Kamu kurum, kuruluşlarının analiz taleplerine 30

(*) İndirimler; sadece “TEZ”, “YAYINLAR” ve Resmî kurumlarca desteklenen Araştırma Projeleri kapsamındaki çalışmalar için geçerlidir.

 

NOT: Laboratuvarımızda sadece analizlerin sonuçları ilgili şahıslara iletilmektedir. 

Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

 

Merkezimizde Yapılmakta Olan Analizler
Cihaz Kodu Cihaz Adı Analiz Kodu Analiz Adı Fiyatı (KDVsiz)
01 Yüzey Karakterizasyon Cihazı (BET) 0101 Tek Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü 125 TL
0102 Çok Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü 240 TL
0103 BET Spesifik yüzey alanı + gözenek boyut dağılımı 470 TL
02 Glove Box 0201 Günlük Kullanım 155 TL
0202 Saatlik Kullanım 30 TL
03 GPC 0301 Polimer-Molekül Ağırlık Dağılımı Ölçümü 240 TL
04 Zetasizer 0401 Nano Boyutta Parçacık Ölçümü 125 TL
0402 Nano Boyutta Parçacık Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse) 95 TL
0403 Zeta Potansiyeli Ölçümü 125 TL
0404 Zeta Potansiyeli Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse) 95 TL
0405 İzoelektrik Nokta Ölçümü 375 TL
0406 İzoelektrik Nokta Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse) 315TL
05 Mastersizer 0501 0,02 um – 2000 um Aralığında Parçacık Boyutu Ölçümü 190 TL
06 Morfoloji Cihazı 0601 Toz Morfolojisi Analizi 155 TL
07 TG/DTA 0701 TG/DTA (1 saat) 270 TL
0702 TG/DTA (1-3 saat) 280 TL
0703 TG/DTA (3-7 saat) 315 TL
0704 Karbon Karası Miktar Tayini – Poliolefin Borular ve Bağlantı Elemanları Karbon Siyahı Tayini – TS ISO 6964 280 TL
0705 OIT (Oxygen Induction Time) Testi – Poliolefin Borular ve Ekleme Parçaları-Oksidasyon indüksiyon süresinin tayini (OIT) – TS EN 728 345 TL
08 Mikrodalga Sentez Cihazı 0801 Polimer Sentezi 80 TL
10 Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon (SFE) Cihazı 1001 Ekstraksiyon İşlemi (SOLVENTSİZ) 155 TL
1002 Ekstraksiyon İşlemi (SOLVENTLİ) 155 TL
11 Mekanik Profilometre 1101 Yüzey pürüzlülüğü ve Kalınlık Tayini (1 numunedeki en fazla 3 farklı noktanın ölçümü) 155 TL
12 Soğutmalı Santrifüj 1201 Soğutmalı Santrifüj Kullanımı 50 TL
13 Helyum Piknometresi 1301 Yoğunluk Tayini 125 TL
14 UV-Visible Spektrofotometre 1401 UV-VIS Kullanımı 50 TL
15 FT-IR 1501 ATR Tekniği ile Kimyasal Bağ Analizi 75 TL
1502 KBr Tekniği ile Kimyasal Bağ Analizi 95 TL
16 TG-FTIR 1601 0-1 Saat 290 TL
1602 1-2 Saat 350 TL
1603 3-6 Saat 390 TL
17 Dinamik Mekanik Analiz (DMA) 1701 Cantilever Testi (Single/Dual) (25°C – 600 C) 270 TL
1702 Cantilever Testi (Single/Dual) (-150°C – 600 C) 330 TL
1703 Tension Testi (25°C – 600°C) 270 TL
1704 Tension Testi (-150°C – 600°C) 330 TL
18 Porozimetre Cihazı 1801 Düşük Basınçta 240 TL
1802 Yüksek Basınçta 280 TL
1803 Toplam Porozite 350 TL
19 Reometre 1901 Sıcaklık Taraması 155 TL
1902 Gerinim Taraması 155 TL
1903 Frekans Taraması 155 TL
1904 Viskosite 155 TL
20 ICP-OES 2001 Numune Hazırlama 155 TL
2002 Kalitatif Tayin 155 TL
2003 1 element 155 TL
2004 2-5 element 190 TL
2005 6-10 element 220 TL
2006 11-15 element ve fazlası 250 TL
2007 16-20 element ve fazlası 280 TL
2008 21-30 element ve fazlası 315 TL
2009 31-40 element ve fazlası 345 TL
21 Tüp Fırın 2101 İnert Gaz Ortamlı Tüp Fırın Kullanımı (***) 190 TL
2102 Hava Ortamlı Tüp Fırın Kullanımı (saatlik) 125 TL
22 SEM (Scanning Electron Microscope) 2201 SEM ile Görüntüleme (saatlik, 1 saatte maks. 4 numune incelenmektedir.) 240 TL
2202 SEM ile Görüntüleme (1 saatten Az Ölçümler) 125 TL
2203 SEM-EDS Yarı Kantitatif Analiz (saatlik, 1 saat / maksimum 2 numune) 240 TL
2204 SEM-EDS Elementel Haritalama (saatlik, 1 saat / maksimum 1 numune) 240 TL
23 Elipsometre 2301 Spektroskopik elipsometri (Ψ, ∆) ölçümü 155 TL
24 Optik Profilometre 2402 Yüzey pürüzlülüğü (1 numunedeki en fazla 3 farklı noktanın ölçümü) 240 TL
25 3D Printer 2501 3B Model Prototip Üretimi 15 TL / cm3
26 SEM Kaplama Cihazı 2601 1 set numunenin (7 taneye kadar) Au-Pd ile kaplanması 80 TL
27 LCMS Q-TOF 2701 Kalitatif (Tek Bileşen – HR/MS, HRMSMS) 395 TL
2702 İlave Bileşen 45 TL
2703 Kantitatif (Tek Bileşen – HR/MS, HRMSMS) 395 TL
2704 Kantitatif (İlave Bileşen Başına) 190 TL
2705 Metot Geliştirme 1250-8000 TL
2706 Numune Hazırlama 125 TL
28 ICP-MS 2801 Numune Hazırlama 155 TL
2802 Kalitatif Tayin 155 TL
2803 1 element için 190 TL
2804 2-5 element için 240 TL
2805 6-10 element için 280 TL
2806 11-15 element için 345 TL
2807 16-20 element için 395 TL
2808 21-30 element için 430 TL
2809 31-40 element için 470 TL
2810 Türlendirme (Cr III,VI için) 950 TL
2811 Türlendirme (Arsenik 3,5, Arsenobetain için) 1570 TL
2812 Türlendirme (Selenyum 4,6 Selenomethionine için) 1570 TL
29 Real Time PCR 2901 RTPCR Kullanımı (Master Mix ve Kit kullanıcıya aitse) 155 TL / Run
2902 RTPCR Kullanımı (Sadece Kit kullanıcıya aitse) 470 TL / kuyucuk
30 Basma Çekme Cihazı 3001 Basma Testi 155 TL
3002 Çekme Testi 155 TL
3003 Eğme Testi 155 TL
3004 Metalik Malzemeler- Çekme Deneyi- Ortam Sıcaklığında Deney Metodu (TS EN ISO 6892-1) 470 TL
3005 Plastikler-çekme özelliklerinin tayini-Bölüm 1: Genel prensipler (TS 527-1) 470 TL
3006 Lastikler ve Termoplastikler – Çekme Gerilmesi- Uzama özelliklerinin tayini (TS ISO 37) 470 TL
3007 Çekme Testi (-30 ℃) 170+150*
3008 Çekme Testi (-100 ℃) 170+225*
3009 Çekme Testi (350 ℃’ye kadar) 315
31 Yorulma Cihazı 3101 Yorulma Testi (0-1 Saat) 155 TL
3102 Yorulma Testi (1-3 Saat) 315 TL
3103 Yorulma Testi (3-6 Saat) 470 TL
3104 Yorulma Testi (6 Saat Üstü ek saat) 80 TL
32 Poli Kristal XRD Cihazı 3201 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – Toz Numune (1 Saate Kadar) 250 TL
3202 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – İnce Film (1 Saate Kadar) 325 TL
3203 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – Toz Numune (1 Saate Fazla) 360 TL
3204 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – İnce Film (1-2 saat arası) 475 TL
3205 Kalitatif X-ışınları kristal faz analizi (patern çekimi hariç) 350 TL
3206 Yüksek Sıcaklık Difraksiyon paterni çekimi (max. 1300 ℃, 1 saate kadar) 1250 TL
3207 Yüksek Sıcaklık Difraksiyon paterni çekimi (max. 1300 ℃, 1-2 saat arası) 1950 TL
33 Hücre çoğaltma (pasajlama) Flask (T25) 3301 NIH 3T3 1095 TL
3302 L929 1095 TL
3303 MCF 7 1095 TL
3304 MDA 1095 TL
3305 HACAT 1570 TL
3306 THP1 3125 TL
34 Sitotoksite Testleri 3401 MTT, XTT, Neutral Red, Presto Blue 600 TL + 20 TL/kuyu + elüsyon 40 TL
35 İmmünotoksite deneyleri 3501 İnterlökin1, İnterlökin6, İnterlökin8, İnterlökin10 ve TNF alfa 4750 TL
36 Invert Mikroskobu ile Hücre Görüntüleme 3601 Floresanlı Kullanım (1 saat) 95 TL
3602 Floresansız Kullanım (1 saat) 80 TL
37 Malzeme Mikroskobu 3701 Mikroskop Kullanımı (1 saat) 80 TL
38 Biyobozunma 3801 In vitro Biyodegredasyon testi (4 haftaya kadar) 1570 TL
3802 In vitro Biyodegredasyon testi (8 haftaya kadar) 2625 TL
3803 In vitro Biyodegredasyon testi (15 haftaya kadar) 3250 TL
3804 In vitro Biyodegredasyon testi (22 haftaya kadar) 3875 TL
39 Baskı Devre ve Prototipleme 3901 10*10 luk Tek Katman Devre 115 TL
3902 10*10 luk Çift Katman Devre 205 TL
3903 20*10 lik Tek Katman Devre 205 TL
3904 20*10 lik Çift Katman Devre 375 TL
3905 20*20 lik Tek Katman Devre 395 TL
3906 20*20 lik Çift Katman Devre 655 TL
3907 20*30 luk Tek Katman Devre 470 TL
3908 20*30 luk Çift Katman Devre 865 TL
40 Toplam Organik Karbon Cihazı 4001 Toplam Organik Karbon Tayini 155 TL
4002 Sıvı Numunelerde Toplam Azot Tayini 155 TL
41 X-ışını Floresans Spektrometresi (XRF) 4101 Yarı Kantitatif Element Analizi 125 TL
42 HPLC 4201 Yöntem Geliştirme 800 TL
4202 Kantitatif Tek Analit 155 TL
4203 İlave Her Analit 80 TL
4204 Numune Hazırlama 125 TL
43 Elisa Reader 4301 DNA Saflık ve Miktar Analizi 15 TL
44 GC 4401 Kalitatif Analiz – Tek Bileşen 395 TL
4402 Kalitatif Analiz – 2. Bileşen 280 TL
4403 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen 190 TL
4404 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 125 TL
4405 Kantitatif Analiz – Tek Bileşen 395 TL
4406 Kantitatif Analiz – 2. Bileşen 280 TL
4407 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen 190 TL
4408 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 125 TL
4409 Metod Geliştirme ve Numune Hazırlama 175 – 1250 TL
45 GC-FID 4501 Kantitatif Analiz – Tek Bileşen 315 TL
4502 Kantitatif Analiz – 2. Bileşen 190 TL
4503 Kantitatif Analiz – Ek Bileşen 95 TL
46 Raman 4601 Raman Spektrumu Eldesi ( Raman Spectrum ) 315 TL
47 GC-MS 4701 GC/MS analizi, bileşen başına (kantitatif) 470 TL
4702 Headspace GC-MS (kantitatif) 550 TL
4703 GC/MS analizi, bileşen başına (kalitatif) 375 TL
4704 Headspace GC-MS (kalitatif) 315 TL
4705 GC-MS, Kantitatif ilave bileşen başına 155 TL
4706 GC-MS, Headspace, Kantitatif ilave bileşen başına 155 TL
48 AAS 4801 Alev 155 TL
4802 Grafit 280 TL
49 DSC 4901 0-1 Saat 375 TL
4902 1-3 Saat 440 TL
4903 3-5 Saat (**) 500 TL
50 Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) 5001 Temaslı Çekim (Contact Mode) (saatlik, 1 saatte maks. 2 numune incelenmektedir.) 200 TL
5002 Temassız Çekim (Non-Contact mode) (saatlik, 1 saatte maks. 2 numune incelenmektedir.) 300 TL

*: Sıvı azot gideri olup indirimli ücretlere ilave edilir.

**: 5 saat üzeri analiz programına göre ayrıca ücretlendirilecektir.

***: Kullanılacak gaz miktarı ayrıca ücretlendirilir.