İndirim Kategorisi İndirim(*) (%)
YTÜ BAP koordinatörlüğünce desteklenmiş proje kapsamındaki
analiz taleplerine ve YTÜ Personeline
60
YTÜ dışındaki tüm üniversitelerin ve YTÜ Teknoparkı analiz taleplerine 40
Kamu kurum, kuruluşlarının analiz taleplerine 30

 

Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

 

NOT: Laboratuvarımızda sadece analizlerin sonuçları ilgili şahıslara iletilmektedir. Sonuçların yorumlanması ve değerlendirilmesi tarafımıza ait değildir.

(*) İndirimler; sadece “TEZ”, “YAYINLAR” ve Resmî kurumlarca desteklenen Araştırma Projeleri kapsamındaki çalışmalar için geçerlidir.

 

Merkezimizde Yapılmakta Olan Analizler
Cihaz Kodu Cihaz Adı Analiz Kodu Analiz Adı Fiyatı (KDVsiz)
01 Yüzey Karakterizasyon Cihazı (BET) 0101 Tek Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü 100 TL
0102 Çok Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü 190 TL
0103 BET Spesifik yüzey alanı + gözenek boyut dağılımı 375 TL
02 Glove Box 0201 Günlük Kullanım 125TL
0202 Saatlik Kullanım 25 TL
03 GPC 0301 Polimer-Molekül Ağırlık Dağılımı Ölçümü 190 TL
04 Zetasizer 0401 Nano Boyutta Parçacık Ölçümü 100 TL
0402 Nano Boyutta Parçacık Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse) 75 TL
0403 Zeta Potansiyeli Ölçümü 100 TL
0404 Zeta Potansiyeli Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse) 75 TL
0405 İzoelektrik Nokta Ölçümü 300 TL
0406 İzoelektrik Nokta Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse) 250 TL
05 Mastersizer 0501 0,02 um – 2000 um Aralığında Parçacık Boyutu Ölçümü 150 TL
06 Morfoloji Cihazı 0601 Toz Morfolojisi Analizi 125 TL
07 TG/DTA 0701 TG/DTA (1 saat) 215 TL
0702 TG/DTA (1-3 saat) 225 TL
0703 TG/DTA (3-7 saat) 250 TL
0704 Karbon Karası Miktar Tayini – Poliolefin Borular ve Bağlantı Elemanları Karbon Siyahı Tayini – TS ISO 6964 225 TL
0705 OIT (Oxygen Induction Time) Testi – Poliolefin Borular ve Ekleme Parçaları-Oksidasyon indüksiyon süresinin tayini (OIT) – TS EN 728 275 TL
08 Mikrodalga Sentez Cihazı 0801 Polimer Sentezi 65 TL
10 Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon (SFE) Cihazı 1001 Ekstraksiyon İşlemi (SOLVENTSİZ) 125 TL
1002 Ekstraksiyon İşlemi (SOLVENTLİ) 125 TL
11 Mekanik Profilometre 1101 Yüzey pürüzlülüğü ve Kalınlık Tayini (1 numunedeki en fazla 3 farklı noktanın ölçümü) 125 TL
12 Soğutmalı Santrifüj 1201 Soğutmalı Santrifüj Kullanımı 40 TL
13 Helyum Piknometresi 1301 Yoğunluk Tayini 100 TL
14 UV-Visible Spektrofotometre 1401 UV-VIS Kullanımı 40 TL
15 FT-IR 1501 ATR Tekniği ile Kimyasal Bağ Analizi 75 TL
16 TG-FTIR 1601 0-1 Saat 215 TL
1602 1-2 Saat 250 TL
1603 3-6 Saat 285 TL
17 Dinamik Mekanik Analiz (DMA) 1701 Cantilever Testi (Single/Dual) (25°C – 600 C) 215 TL
1702 Cantilever Testi (Single/Dual) (-150°C – 600 C) 265 TL
1703 Tension Testi (25°C – 600°C) 215 TL
1704 Tension Testi (-150°C – 600°C) 265 TL
18 Porozimetre Cihazı 1801 Düşük Basınçta 190 TL
1802 Yüksek Basınçta 225 TL
1803 Toplam Porozite 265 TL
19 Reometre 1901 Sıcaklık Taraması 125 TL
1902 Gerinim Taraması 125 TL
1903 Frekans Taraması 125 TL
1904 Viskosite 125 TL
20 ICP-OES 2001 Numune Hazırlama 125 TL
2002 Kalitatif Tayin 125 TL
2003 1 element 125 TL
2004 2-5 element 150 TL
2005 6-10 element 175 TL
2006 11-15 element ve fazlası 200 TL
2007 16-20 element ve fazlası 225 TL
2008 21-30 element ve fazlası 250 TL
2009 31-40 element ve fazlası 275 TL
21 Tüp Fırın 2101 İnert Gaz Ortamlı Tüp Fırın Kullanımı (saatlik) 150 TL
2102 Hava Ortamlı Tüp Fırın Kullanımı (saatlik) 100 TL
22 SEM (Scanning Electron Microscope) 2201 SEM ile Görüntüleme (saatlik, 1 saatte maks. 4 numune incelenmektedir.) 190 TL
2202 SEM ile Görüntüleme (1 saatten Az Ölçümler) 100 TL
2203 SEM-EDS Yarı Kantitatif Analiz (saatlik, 1 saat / maksimum 2 numune) 190 TL
2204 SEM-EDS Elementel Haritalama (saatlik, 1 saat / maksimum 1 numune) 190 TL
23 Elipsometre 2301 Spektroskopik elipsometri (Ψ, ∆) ölçümü 125 TL
24 Optik Profilometre 2402 Yüzey pürüzlülüğü (1 numunedeki en fazla 3 farklı noktanın ölçümü) 190 TL
25 3D Printer 2501 3B Model Prototip Üretimi 10 TL / cm3
26 SEM Kaplama Cihazı 2601 1 set numunenin (7 taneye kadar) Au-Pd ile kaplanması 65TL / Set
27 LCMS Q-TOF 2701 Kalitatif (Tek Bileşen – HR/MS, HRMSMS) 315 TL
2702 İlave Bileşen 35 TL
2703 Kantitatif (Tek Bileşen – HR/MS, HRMSMS) 315 TL
2704 Kantitatif (İlave Bileşen Başına) 150 TL
2705 Metot Geliştirme 1000-6250 TL
2706 Numune Hazırlama 100 TL
28 ICP-MS 2801 Numune Hazırlama 125 TL
2802 Kalitatif Tayin 125 TL
2803 1 element için 150 TL
2804 2-5 element için 190 TL
2805 6-10 element için 225 TL
2806 11-15 element için 275 TL
2807 16-20 element için 315 TL
2808 21-30 element için 345 TL
2809 31-40 element için 375 TL
2810 Türlendirme (Cr III,VI için) 750 TL Arsenik 3,5, Arsenobetain 1250 TL Selenyum 4,6 Selenomethionine 1250 TL
29 Real Time PCR 2901 RTPCR Kullanımı (Master Mix ve Kit kullanıcıya aitse) 125 TL / Run
2902 RTPCR Kullanımı (Sadece Kit kullanıcıya aitse) 375 TL / kuyucuk
30 Basma Çekme Cihazı 3001 Basma Testi 125 TL
3002 Çekme Testi 125 TL
3003 Eğme Testi 125 TL
3004 Metalik Malzemeler- Çekme Deneyi- Ortam Sıcaklığında Deney Metodu (TS EN ISO 6892-1) 375 TL
3005 Plastikler-çekme özelliklerinin tayini-Bölüm 1: Genel prensipler (TS 527-1) 375 TL
3006 Lastikler ve Termoplastikler – Çekme Gerilmesi- Uzama özelliklerinin tayini (TS ISO 37) 375 TL
3007 Çekme Testi (-30 ℃) 125+60*
3008 Çekme Testi (-100 ℃) 125+90*
3009 Çekme Testi (350 ℃’ye kadar) 250
31 Yorulma Cihazı 3101 Yorulma Testi(0-1 Saat) 125 TL
3102 Yorulma Testi(1-3 Saat) 250 TL
3103 Yorulma Testi(3-6 Saat) 375 TL
3104 Yorulma Testi(6 Saat Üstü ek saat) 65 TL
32 Poli Kristal XRD Cihazı 3201 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – Toz Numune (1 Saate Kadar) 190 TL
3202 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – İnce Film (1 Saate Kadar) 250 TL
3203 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – Toz Numune (1 Saate Fazla) 285 TL
3204 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – İnce Film (1-2 saat arası) 375 TL
3205 Kalitatif X-ışınları kristal faz analizi (patern çekimi hariç) 250 TL
3206 Yüksek Sıcaklık Difraksiyon paterni çekimi (max. 1300 ℃, 1 saate kadar) 1000 TL
3207 Yüksek Sıcaklık Difraksiyon paterni çekimi (max. 1300 ℃, 1-2 saat arası) 1550 TL
33 Hücre çoğaltma (pasajlama) Flask (T25) 3301 NIH 3T3 875 TL
3302 L929 875 TL
3303 MCF 7 875 TL
3304 MDA 875 TL
3305 HACAT 1250 TL
3306 THP1 2500 TL
34 Sitotoksite Testleri 3401 MTT, XTT, Neutral Red, Presto Blue 500 TL + 15 TL/kuyu + elüsyon 25 TL
35 İmmünotoksite deneyleri 3501 İnterlökin1, İnterlökin6, İnterlökin8, İnterlökin10 ve TNF alfa 3750 TL
36 Invert Mikroskobu ile Hücre Görüntüleme 3601 Floresanlı Kullanım (1 saat) 75 TL
3602 Floresansız Kullanım (1 saat) 65 TL
37 Malzeme Mikroskobu 3701 Mikroskop Kullanımı (1 saat) 65 TL
38 Biyobozunma 3801 In vitro Biyodegredasyon testi (4 haftaya kadar) 1250 TL
3802 In vitro Biyodegredasyon testi (8 haftaya kadar) 2100 TL
3803 In vitro Biyodegredasyon testi (15 haftaya kadar) 2600 TL
3804 In vitro Biyodegredasyon testi (22 haftaya kadar) 3100 TL
39 Baskı Devre ve Prototipleme 3901 10*10 luk Tek Katman Devre 90 TL
3902 10*10 luk Çift Katman Devre 165 TL
3903 20*10 lik Tek Katman Devre 165 TL
3904 20*10 lik Çift Katman Devre 300 TL
3905 20*20 lik Tek Katman Devre 315 TL
3906 20*20 lik Çift Katman Devre 525 TL
3907 20*30 luk Tek Katman Devre 375 TL
3908 20*30 luk Çift Katman Devre 690 TL
40 Toplam Organik Karbon Cihazı 4001 Toplam Organik Karbon Tayini 125 TL
4002 Sıvı Numunelerde Toplam Azot Tayini 125 TL
42 HPLC 4201 Yöntem Geliştirme 625 TL
4202 Kantitatif Tek Analit 125 TL
4203 İlave Her Analit 65 TL
4204 Numune Hazırlama 100 TL
43 Elisa Reader 4301 DNA Saflık ve Miktar Analizi 10 TL
44 GC-MS 4401 Kalitatif Analiz – Tek Bileşen 315 TL
4402 Kalitatif Analiz – 2. Bileşen 225 TL
4403 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen 150 TL
4404 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 100 TL
4405 Kantitatif Analiz – Tek Bileşen 315 TL
4406 Kantitatif Analiz – 2. Bileşen 225 TL
4407 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen 150 TL
4408 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 100 TL
4409 Metod Geliştirme ve Numune Hazırlama 125 TL – 950 TL
45 GC-FID 4501 Kantitatif Analiz – Tek Bileşen 250 TL
4502 Kantitatif Analiz – 2. Bileşen 150 TL
4503 Kantitatif Analiz – Ek Bileşen 75TL
46 Raman 4601 Raman Spektrumu Eldesi ( Raman Spectrum ) 250 TL
47 GC 4701 GC/MS analizi, bileşen başına (kantitatif) 375 TL
4702 Headspace GC-MS (kantitatif) 440 TL
4703 GC/MS analizi, bileşen başına (kalitatif) 300 TL
4704 Headspace GC-MS (kalitatif) 250 TL
4705 GC-MS, Kantitatif ilave bileşen başına 125 TL
4706 GC-MS, Headspace, Kantitatif ilave bileşen başına 125 TL
48 AAS 4801 Alev 125 TL
4802 Grafit 225 TL
49 DSC 4901 0-1 Saat 300 TL
4902 1-3 Saat 350 TL
4903 3-5 Saat (**) 400 TL

*: Sıvı azot gideri olup indirimli ücretlere ilave edilir.

**: 5 saat üzeri analiz programına göre ayrıca ücretlendirilecektir.