Toplam Organik Karbon Cihazı Devreye Alınmıştır (07.03.2017)

Toplam Organik Karbon Cihazı devreye alınmış olup:
Toplam Organik Karbon Tayini
Sıvı Numunelerde Toplam Azot Tayini
analizleri yapılmaya başlanmıştır.