EDS aparatı (12.10.2016)

Elektron mikroskobuna EDS (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) ünitesi (EDAX Element SDD) montajı yapılmıştır.