ETKİNLİKLER
Tematik Araştırma Merkezleri ve Sürdürülebilirliği Konferansı
13.11.2013

Değerli Bilim İnsanları,

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi seminer etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. İsmail Koyuncu "Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi (MEMTEK) Özelinde Tematik Araştırma Merkezleri ve Sürdürülebilirliği” konulu bir konferans vereceklerdir. Etkinliğe ait bilgiyi ekte bulabilirsiniz.
 

Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi (MEMTEK) Özelinde Tematik Araştırma Merkezleri ve Sürdürülebilirliği
 

Tarih: 13 Kasım 2013
Saat: 14:00
Yer: YTÜ Beşiktaş Yerleşkesi Oditoryum Sergi Salonu*

 

* İkram servisimiz olacaktır.
 
 
 
Özet:
 

Tematik ileri araştırma merkezleri, nispeten gelişmiş ve yeterli insan gücü kaynağı olan üniversite ve kurumlarda öncelikli bir alanda uzmanlaşma ve bu alanda ileri düzeyde araştırma yapma olanağı verecek ulusal düzeyde altyapılardır. Türkiye’de 2011 yılı itibari ile üniversiteler ve kamu kurumlarında 135 adet Tematik İleri Araştırma Merkezi kurulmuş olup, bunun yanında yeni bir çok merkezin de desteklenmesi planlanmıştır. Türkiye’nin Ar-Ge kapasitesinin artırılmasında çok önemli olan bu tür merkezlerde en önemli hususlar, merkezin doğru alt yapı ile kurulması, iyi bir idari yapılanmanın olması ve kurulum sonrasında sürdürülebilirliği için gerekli önlemlerin bir plan dahilinde alınmış olmasıdır.

Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi (MEMTEK) de bu kapsamda kurulmuş bir tematik ileri araştırma merkezidir. Membran teknolojileri ayırma prosesi olarak bir çok alanda söz sahibi olmuş ve önemi giderek artmaktadır. En önemli uygulama alanlarından birisi de, çevre teknolojilerindeki uygulamalarıdır. Özellikle su ve atıksu arıtımındaki kullanımı son dönemde hızlı bir ivme kazanmıştır. Malzeme teknolojilerindeki gelişmeler ve buna bağlı olarak yeni membranların üretilmesi ve buna bağlı olarak hem ilk yatırım hem de işletme maliyetlerinin azalması bunda etkili olmuştur. Ülkemizde de uygulaması hızla artan bu teknolojinin yerli imkanlarla üretimi üzerinde çalışılması gerekmektedir. Bu konuda atılacak yerli üretim adımlarının, hem ülkemiz çevre sektörünün daha da gelişmesine olanak sağlayacağı hem de diğer endüstri dallarına yerli üretim konusunda örnek olacağı düşünülmektedir. MEMTEK, katma değeri yüksek yerli üretim ürünlerinin Türkiye’de yaygınlaştırılması için üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecektir.

 

Prof. Dr. İsmail Koyuncu

 


Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalında 2010 yılından beri Profesör olarak görev yapmakta olan Sayın Prof. Dr. İsmail Koyuncu hollow fiber membran üretiminden arıtma tesislerinin hidroliğine kadar çeşitli alanlarda çok sayıda makaleler yayınlamıştır. 2008 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve Economic Cooperation Organization (ECO) International Award 2009 (in the field of Environment) ödülleri olmak üzere birçok ödülün de sahibi olan Prof. Dr. İsmail Koyuncu 2012 yılından beri İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır

>> Tüm Etkinlikler