“Teknik Şartnameye Uygunluk” ve “Tarife Tespiti” işlemleri için ücretlendirme aşağıdaki şekildedir:

  Uygunluk Raporları Ücret / numune
T001 Teknik Şartnameye Uygunluk 4000 TL
T002 Tarife Tespiti 4000 TL
İndirim Kategorisi İndirim(*) (%)
YTÜ BAP koordinatörlüğünce desteklenmiş proje kapsamındaki
analiz taleplerine ve YTÜ Personeline
60
YTÜ dışındaki tüm üniversitelerin akademisyenlerine 40
YTÜ Teknoparkı analiz taleplerine 30
Kamu kurum, kuruluşlarının analiz taleplerine 30

(*) İndirimler; sadece “TEZ”, “YAYINLAR” ve Resmî kurumlarca desteklenen Araştırma Projeleri kapsamındaki çalışmalar için geçerlidir.

NOT: Laboratuvarımızda sadece analizlerin sonuçları ilgili şahıslara iletilmektedir. 

Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

Cihaz Kodu Cihaz Adı Analiz Kodu Analiz Adı Ücret  

(KDV hariç)

1 Yüzey Karakterizasyon Cihazı (BET) 101 Tek Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü 125 TL + 25 TL/saat (8 saat üzeri ölçüm)
102 Çok Noktalı BET Spesifik Yüzey Alanı Ölçümü 275 TL + 25 TL/saat (8 saat üzeri ölçüm)
103 BET Spesifik yüzey alanı + gözenek boyut dağılımı 540 TL+ 25 TL/saat (8 saat üzeri ölçüm)
2 Glove Box 201 Günlük Kullanım 155 TL
202 Saatlik Kullanım 30 TL
3 GPC 301 Polimer-Molekül Ağırlık Dağılımı Ölçümü 280 TL
4 Zetasizer 401 Nano Boyutta Parçacık Ölçümü 145 TL
402 Nano Boyutta Parçacık Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse) 95 TL
403 Zeta Potansiyeli Ölçümü 145 TL
404 Zeta Potansiyeli Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse) 95 TL
405 İzoelektrik Nokta Ölçümü 375 TL
406 İzoelektrik Nokta Ölçümü (Müşteri tarafından küvet temin edilirse) 315TL
407 pH’a bağlı izoelektrik nokta ölçümü 375 TL
5 Mastersizer 501 0,02 um – 2000 um Aralığında Parçacık Boyutu Ölçümü 220 TL
6 Morfoloji Cihazı 601 Toz Morfolojisi Analizi 155 TL
7 TG/DTA 701 TG/DTA (1 saat) 310 TL
702 TG/DTA (1-3 saat) 320 TL
703 TG/DTA (3-7 saat) 360 TL
704 Karbon Karası Miktar Tayini – Poliolefin Borular ve Bağlantı Elemanları Karbon Siyahı Tayini – TS ISO 6964 320 TL
705 OIT (Oxygen Induction Time) Testi – Poliolefin Borular ve Ekleme Parçaları-Oksidasyon indüksiyon süresinin tayini (OIT) – TS EN 728 400 TL
8 Mikrodalga Sentez Cihazı 801 Polimer Sentezi 80 TL
10 Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon (SFE) Cihazı 1001 Ekstraksiyon İşlemi (SOLVENTSİZ) 180 TL
1002 Ekstraksiyon İşlemi (SOLVENTLİ) 180 TL
11 Mekanik Profilometre 1101 Yüzey pürüzlülüğü ve Kalınlık Tayini (1 numunedeki en fazla 3 farklı noktanın ölçümü) 155 TL
12 Soğutmalı Santrifüj 1201 Soğutmalı Santrifüj Kullanımı 50 TL
13 Helyum Piknometresi 1301 Yoğunluk Tayini 145 TL
14 UV-Visible Spektrofotometre 1401 UV-VIS Kullanımı 60 TL
15 FT-IR 1501 ATR Tekniği ile Kimyasal Bağ Analizi 85 TL
1502 KBr Tekniği ile Kimyasal Bağ Analizi 110 TL
16 TG-FTIR 1601 0-1 Saat 350 TL
1602 1-2 Saat 400 TL
1603 3-6 Saat 450 TL
17 Dinamik Mekanik Analiz (DMA) 1701 Cantilever Testi (Single/Dual) (25°C – 600 C) 310 TL
1702 Cantilever Testi (Single/Dual) (-150°C – 600 C) 380 TL
1703 Tension Testi (25°C – 600°C) 310 TL
1704 Tension Testi (-150°C – 600°C) 380 TL
18 Porozimetre Cihazı 1801 Düşük Basınçta 275 TL
1802 Yüksek Basınçta 325 TL
1803 Toplam Porozite 400 TL
1902 Gerinim Taraması 155 TL
1903 Frekans Taraması 155 TL
1904 Viskosite 155 TL
20 ICP-OES 2001 Numune Hazırlama 180 TL
2002 Kalitatif Tayin 155 TL
2003 1 element 160 TL
2004 2-5 element 180 TL
2005 6-10 element 200 TL
2006 11-15 Element 250 TL
2007 16-20 Element 300 TL
2008 21-30 Element 340 TL
2009 31-40 Element 380 TL
21 Tüp Fırın 2101 İnert Gaz Ortamlı Tüp Fırın Kullanımı(***) 190 TL
2102 Hava Ortamlı Tüp Fırın Kullanımı (saatlik) 125 TL
22 SEM 

(Scanning Electron Microscope)

2201 SEM ile Görüntüleme (saatlik, 1 saatte maks. 4 numune incelenmektedir.) 275 TL
2202 SEM ile Görüntüleme (1 saatten Az Ölçümler) 125 TL
2203 SEM-EDS Yarı Kantitatif Analiz (saatlik, 1 saat / maksimum 2 numune) 275 TL
2204 SEM-EDS Elementel Haritalama (saatlik, 1 saat / maksimum 1 numune) 275 TL
23 Elipsometre 2301 Spektroskopik elipsometri (Ψ, ∆) ölçümü 180 TL
24 Optik Profilometre 2402 Yüzey pürüzlülüğü (1 numunedeki en fazla 3 farklı noktanın ölçümü) 280 TL
25 3D Printer 2501 3B Model Prototip Üretimi 15 TL / cm3
26 SEM Kaplama Cihazı 2601 1 set numunenin (7 taneye kadar) Au-Pd ile kaplanması 80 TL
27 LCMS Q-TOF 2701 Kalitatif 

(Tek Bileşen – HR/MS, HRMSMS)

455 TL
2702 İlave Bileşen 50 TL
2703 Kantitatif (Tek Bileşen – HR/MS, HRMSMS) 455 TL
2704 Kantitatif (İlave Bileşen Başına) 220 TL
2705 Metot Geliştirme 1250-8000 TL
2706 Numune Hazırlama 125 TL
28 ICP-MS 2801 Numune Hazırlama 180 TL
2802 Kalitatif Tayin 180 TL
2803 1 element için 180 TL
2804 2-5 element için 220 TL
2805 6-10 element için 275 TL
2806 11-15 element için 320 TL
2807 16-20 element için 400 TL
2808 21-30 element için 450 TL
2809 31-40 element için 500 TL
2810 Türlendirme (Cr III,VI için) 950 TL
2811 Türlendirme (Arsenik 3,5, Arsenobetain için) 1570 TL
2812 Türlendirme (Selenyum 4,6 Selenomethionine için) 1570 TL
29 Real Time PCR 2901 RTPCR Kullanımı (Master Mix ve Kit kullanıcıya aitse) 155 TL / Run
2902 RTPCR Kullanımı (Sadece Kit kullanıcıya aitse) 470 TL / kuyucuk
30 Basma Çekme Cihazı 3001 Basma Testi 180 TL
3002 Çekme Testi 180 TL
3003 Eğme Testi 180 TL
3004 Metalik Malzemeler- Çekme Deneyi- Ortam Sıcaklığında Deney Metodu (TS EN ISO 6892-1) 470 TL
3005 Plastikler-çekme özelliklerinin tayini-Bölüm 1: Genel prensipler (TS 527-1) 470 TL
3006 Lastikler ve Termoplastikler – Çekme Gerilmesi- Uzama özelliklerinin tayini (TS ISO 37) 470 TL
3007 Çekme Testi (-30 ℃) 195+150*
3008 Çekme Testi (-100 ℃) 195+150*
3009 Çekme Testi (350 ℃’ye kadar) 360 TL
31 Yorulma Cihazı 3101 Yorulma Testi (0-1 Saat) 180 TL
3102 Yorulma Testi (1-3 Saat) 360 TL
3103 Yorulma Testi (3-6 Saat) 540 TL
3104 Yorulma Testi (6 Saat Üstü ek saat) 90 TL
32 Poli Kristal XRD Cihazı 3201 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – Toz Numune (1 Saate Kadar) 300 TL
3202 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – İnce Film (1 Saate Kadar) 375 TL
3203 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – Toz Numune (1 Saate Fazla) 400 TL
3204 X-ışını difraksiyon paterni çekimi – İnce Film (1-2 saat arası) 550 TL
3205 Kalitatif X-ışınları kristal faz analizi (patern çekimi hariç) 400 TL
3206 Yüksek Sıcaklık Difraksiyon paterni çekimi (max. 1300 ℃, 1 saate kadar) 1500 TL
3207 Yüksek Sıcaklık Difraksiyon paterni çekimi (max. 1300 ℃, 1-2 saat arası) 2200 TL
33 Hücre çoğaltma (pasajlama) Flask (T25) 3301 NIH 3T3 1095 TL
3302 L929 1095 TL
3303 MCF 7 1095 TL
3304 MDA 1095 TL
3305 HACAT 1570 TL
3306 THP1 3125 TL
34 Sitotoksite Testleri 3401 MTT, XTT, Neutral Red, Presto Blue 800 TL + 20 TL/kuyu + elüsyon 40 TL
35 İmmünotoksite deneyleri 3501 İnterlökin1, İnterlökin6, İnterlökin8, İnterlökin10 ve TNF alfa Kit (****) +800 TL
36 Invert Mikroskobu ile Hücre Görüntüleme 3601 Floresanlı Kullanım (1 saat) 95 TL
3602 Floresansız Kullanım (1 saat) 80 TL
37 Malzeme Mikroskobu 3701 Mikroskop Kullanımı (1 saat) 80 TL
38 Biyobozunma 3801 In vitro Biyodegredasyon testi 

(4 haftaya kadar)

1570 TL
3802 In vitro Biyodegredasyon testi 

(8 haftaya kadar)

2625 TL
3803 In vitro Biyodegredasyon testi 

(15 haftaya kadar)

3250 TL
3804 In vitro Biyodegredasyon testi 

(22 haftaya kadar)

3875 TL
39 Baskı Devre ve Prototipleme 3901 10*10 luk Tek Katman Devre 115 TL
3902 10*10 luk Çift Katman Devre 205 TL
3903 20*10 lik Tek Katman Devre 205 TL
3904 20*10 lik Çift Katman Devre 375 TL
3905 20*20 lik Tek Katman Devre 395 TL
3906 20*20 lik Çift Katman Devre 655 TL
3907 20*30 luk Tek Katman Devre 470 TL
3908 20*30 luk Çift Katman Devre 865 TL
40 Toplam Organik Karbon Cihazı 4001 Toplam Organik Karbon Tayini 155 TL
4002 Sıvı Numunelerde Toplam Azot Tayini 155 TL
41 X-ışını Floresans Spektrometresi(XRF) 4101 Yarı Kantitatif Element Analizi 150 TL
4202 Kantitatif Tek Analit 155 TL
4203 İlave Her Analit 80 TL
4204 Numune Hazırlama 125 TL
43 Elisa Reader 4301 DNA Saflık ve Miktar Analizi 15 TL
44 GC-FID 4401 GC-FID Analizi İçin Metot Geliştirme ve Numune Hazırlama 5000 TL
4402 Kalitatif Analiz – Tek Bileşen 345 TL
4403 Kalitatif Analiz – 2. Bileşen 200 TL
4404 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen 150 TL
4405 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 170 TL
4406 Kantitatif Analiz – Tek Bileşen 460 TL
4407 Kantitatif Analiz – 2. Bileşen 280 TL
4408 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen 220 TL
4409 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 230 TL
45 GC-FID-Head Space 4501 GC-FID-Head Space Analizi İçin Metot Geliştirme ve Numune Hazırlama 5000 TL
4502 Kalitatif Analiz – Tek Bileşen 330 TL
4503 Kalitatif Analiz – 2. Bileşen 220 TL
4504 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen 165 TL
4505 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 110 TL
4506 Kantitatif Analiz – Tek Bileşen 385 TL
4507 Kantitatif Analiz – 2. Bileşen 310 TL
4508 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen 250 TL
4509 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 200 TL
46 GC-MS 4601 GC-MS Analizi İçin Metot Geliştirme ve Numune Hazırlama 5000 TL
4602 Kalitatif Analiz – Tek Bileşen 360 TL
4603 Kalitatif Analiz – 2. Bileşen 240 TL
4604 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen 180 TL
4605 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 120 TL
4606 Kantitatif Analiz – Tek Bileşen 420 TL
4607 Kantitatif Analiz – 2. Bileşen 335 TL
4608 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen 260 TL
4909 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 225 TL
47 GC-MS-Head Space 4701 GC-MS-Head Space Analizi İçin Metot Geliştirme ve Numune Hazırlama 5000 TL
4702 Kalitatif Analiz – Tek Bileşen 400 TL
4703 Kalitatif Analiz – 2. Bileşen 265 TL
4704 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen 200 TL
4705 Kalitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 135 TL
4706 Kantitatif Analiz – Tek Bileşen 460 TL
4707 Kantitatif Analiz – 2. Bileşen 370 TL
4708 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen 285 TL
4709 Kantitatif Analiz – 3. Bileşen Sonrası Her Ek Bileşen İçin 245 TL
48 Raman 4801 Raman Spektrumu Eldesi 315 TL
49 AAS 4901 Alev 155 TL
4902 Grafit 280 TL
50 DSC 5001 0-1 Saat 450 TL
5002 1-3 Saat 500 TL
5003 3-5 Saat (**) 575 TL
51 Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) 5101 Temaslı Çekim (Contact Mode)(saatlik, 1saatte maks. 2 numune incelenmektedir) 400 TL
5102 Temassız Çekim (Non-Contact mode) (saatlik, 1 saatte maks. 2 numune incelenmektedir) 400 TL
5103 Kelvin Prob Kuvvet Mode (Kelvin Probe Force Mode – KFM) 500 TL
5104 Manyetik Kuvvet Modu (Magnetic Force Mode – MFM) 500 TL
5105 Akım / İletkenlik (Current Mode -Atomic Force Microscopy – C-AFM) 500 TL
5106 Lateral Kuvvet Modu (Lateral Force  Mode – LFM) 500 TL
    5107 Kuvvet Geçiş Modu(Force Modulation Mode – FMM) 350 TL
52 İyon Kromatografisi 5201 Tek Analizi 100 TL
5202 2-3 analiz 150 TL
5203 4-6 analiz 200 TL
5204 7-10 analiz 250 TL
*: Sıvı azot gideri olup indirimli ücretlere ilave edilir. 

**: 5 saat üzeri analiz programına göre ayrıca ücretlendirilecektir.

***: Kullanılacak gaz miktarı ayrıca ücretlendirilir.

****:Kitin müşteri tarafından temin edilmesi gerekmektedir.