AFM Cihazı için analiz talebi alınmaya başlanmış olup:

  • Contact Mode
  • Non-Contact Mode

kullanılarak biyolojik numuneler de dâhil olmak üzere farklı numunelerin analizleri 23 Nisan 2019 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

AFM (Atomic Force Microscobe) Cihazı Devreye Girmiştir.