1. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde birleştirmek
  2. Üniversitemizin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmek ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak
  3. Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi,kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak
  4. Sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak
  5. Yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapılarak ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirlikleri oluşturarak Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, DPT ve Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını Merkez Laboratuvar bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak
  6. Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak, patent, Lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturmak
  7. Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek günün koşullarına uygun çalışma ortamı ile öğrenmenin ve araştırmanın onurunu ve keyfini birlikte yaşayan ve yaşatan duygu ortamı sağlamak
  8. 24 saat canlı kalabilen bir araştırma merkezi olabilmektir.Çalışma coşkusu yaratmak, bilimsel bilgi üretmek ve teknolojiye dönüşüm olanaklarını geliştirmek