MERKEZİMİZDEKİ ANALİZ SÜRECİ ADIM ADIM ŞU ŞEKİLDEDİR:

 

  • Analiz başvurusu için formlar doldurulur. Bu aşamada, Genel Başvuru Formu ve ilgili deneye yönelik Deney İstek Formu doldurulur.

 

  • İlgili başvuru kontrol edilir. Uygun başvurular için Merkezimizce fiyat teklifi hazırlanır.

 

  • Teklif uygun görülürse, analiz başvurusu için numuneler Merkezimize iletilir.
 
  • Analiz süreci başlar.

 

  • Fiyat teklifindeki ödemenin gerçekleştiğine dair dekont, merkezimize iletilir.
 
  • Analiz sonucu, dekont tesliminden sonra başvuru sahibine iletilir.